Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci urobením záväzné objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Českej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk je-li to pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme iv prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar Vám zašleme poštou ako dobierku. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase bude o dodaní informovaný telefonicky alebo emailom. Pri objednávke a dodávke přepravní službou PPL nad 200, - EUR neplatíte poštovné,poiuze platba za dobírku 2 EUR. Je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru.

6) DODACIA LEHOTA

Z dôvodu dovozu sortimentu zo zahraničia je dodacia lehota individuálne, spravidla 5 až 21 dní, podľa toho, či je tovar na sklade, alebo sa musí objednať u zahraničného dodávateľa. O termíne dodania Vás budeme informovať emailom.

7) REKLAMÁCIE

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami av súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, prípadne zámenu a je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať odosielateľa. Ak pri prevzatí bude zo strany kupujúceho zistená vada, spôsobená dopravcom, je kupujúci povinný nahlásiť tieto chyby predávajúcemu najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia. Na reklamácie zistené po uplynutí tejto doby nebude brať ohľad.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) na svetelné zdroje, ktoré sú súčasťou svietidiel (dodávané výrobcom ako skúšobné)

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu (tovar musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom obale)
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.


Názov firmy: Svatava Došková
Adresa: Písečná 179
Mesto: 790 82 Písečná
Tel.: 724 448 039

Zákony a predpisy:
- Zák. č 455/1991 Sb., o živnostenskom podnikaní
- Zák. č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov